Hur hade en katt hanterat en likvidation?

Frågan kan verka humoristisk och visst är den det. Men det kan faktiskt vara intressant att fundera lite på hur ett djur med klös och klor hade hanterat en likvidation. Hade det varit tal om frivillig likvidation eller konkurs eller något annat?

Vi leker vidare med tanken för att få ett nytt och intressant perspektiv på likvidation genom att kombinera den komplexa affärsprocessen med katten.

En katt hade hanterat en likvidation på följande vis:

Beslutet om likvidation fattas

Katter fattar skarpa beslut som kan vara snabba. Som till exempel då de börjar jaga efter en laserprick som du låter dansa över golv och vägg. Det finns sällan någon väg tillbaka. Men så plötsligt är det slut på leken. Katten ser ingen mening med den längre.

Om katten bestämmer sig för likvidation så avspeglar det att kissen inte längre ser någon mening med att jaga vinst då detta inte är effektivt och givande.

En likvidator utses

Här kan vi tänka oss att katten vänder sig till husse eller matte. Det blir favoritmänniskan som får ta hand om själva likvidationsprocessen. Här kan vi lära oss något viktigt från katten. Ibland är det bättre att låta någon annan ta hand om avvecklingen. Särskilt då vi av olika skäl upplever att det är för svårt.

Inventering av tillgångar

Katten räknar sina leksaker. Om katten skulle likvidera så skulle den helt klart gå igenom sina klösleksaker och mer. Rent affärsmässigt så handlar det om att se över de tillgångar som ett företag har.

Leksaker byts mot godsaker

Nu kommer katten att göra det som innebär att tillgångar säljs. Kissen får därmed byta leksaker mot godsaker. Leksakerna som antagligen fåtts av matte kan nu säljas tillbaka till samma människa.

I företagsvärlden är detta processen som innebär att ett företag försöker sälja av sina tillgångar för att kunna betala tillbaka till borgenärer.

Skulder betalas av

Nu får katten dela med sig av sina godsaker för att betala av skulder. Detta är en form av uppgörelse som måste genomföras för att man ska kunna klara av en likvidation på rätt sätt. Katten kanske inte gillar läget men rätt ska ju vara rätt.

Katten tar en tupplur

När det har jagats, sålts och delats så är din katt trött. Nu blir det en tupplur. I verkligheten så kan vi säga att det blir dags för upplösning av firman. Skulderna är betalda och allting som finns kvar är redovisning och förhoppningsvis pengar på företagets konto.

Nu kan bolaget säljas för att avvecklas eller så genomförs processen på egen hand. Detta är dock inget katten lär göra. Den säljer för likvidation med snabbavveckling för att kunna ägna sig åt bättre saker som att sova och äta.