Avveckla kattbolaget med Citadellet Likvidationer AB

Det tar tid att likvidera ett bolag. Du får räkna med minst 7 månader. Dessutom så finns det en massa regler som styr hur man får avveckla ett aktiebolag i Sverige. Dessa är inte komplicerade men det blir inte trevligt om du missar något. Det kan kosta en hel del pengar. Med Citadellet Likvidationer AB så får du hjälp med avvecklingen. Men de kommer inte att köpa katterna…

Citadellet Likvidationer AB köper aktiebolaget

För att genomföra en snabbavveckling av ditt aktiebolag så kommer Citadellet Likvidationer AB att köpa det. De tar över bolaget och även det juridiska ansvaret för det. Men de kan bara göra detta då du har avvecklat själva verksamheten. Du måste alltså ha bestämt dig för att det blir likvidation och inte vidare kattverksamhet.

Citadellet är inte intresserade av att köpa katterna, deras matskålar eller andra redskap som kan vara nog så dyrbara. Det är upp till dig att sälja dessa innan du presenterar din redovisning för Citadellet så att de kan ge dig en offer för företaget.

En snabb och bra offert

Det tar inte lång tid att få veta hur mycket du kommer att få för ditt företag av Citadellet Likvidationer AB. När du har skickat in din redovisning så kan Citadellet ge dig ett förslag. Nu är det upp till dig att bestämma om du ska sälja eller inte.

Vad gäller själva avvecklingen så kommer den att ta så lång tid som en likvidation tar. Men det är Citadellet som står för det hela. Du är fri att göra annat. Det kan vara med eller utan katter. Det lägger sig Citadellet Likvidationer inte i!